15. 01. 2022

Marinatips presents you a new feature in a form of integration of Points of Interest – POIs in our application that will even more simplify the planning and searching during your sailing trip.

27. 06. 2021

Predstavte si, že v jednej aplikácii môžete mať všetky informácie, ktoré potrebujete počas vašej plavby, vrátane máp, plánovania cesty, hodnotenia blízkych prístavov, počasia a ešte omnoho viac.