Kapitánsky kurz

Ako sa stať kapitánom?

 

Dovolenka bez turistov, na vode a v kruhu rodiny či priateľov? Ak sú toto Vaše predstavy, má to zopár háčikov, na ktoré treba prihliadať pred vyplávaním. Ak zvažujete dovolenku na mori, no nemáte medzi sebou žiadneho kapitána a cudzieho nechcete, budete potrebovať preukaz kapitána. Aký druh si môžete zadovážiť, v čom sa rozlišujú, koľko kurz trvá a čo všetko Vás naučí? Čítajte ďalej.

 

Na to, aby sa z Vás stal kapitán, budete potrebovať medzinárodný preukaz vodcu námorného plavidla. A tu vzniká dilema, pretože tadiaľto vedú dve cesty. Tá jednoduchšia je „Chorvátsky kapitánsky preukaz“, ku ktorému potrebujete zložiť ústnu skúšku na Chorvátskom kapitanáte. Týmto vec končí a považuje sa za vybavenú.
Druhá, omnoho náročnejšia cesta je medzinárodný preukaz, ktorý je možné získať v školiacich strediskách kdekoľvek v Európe a tiež na Slovensku.

 

Kapitánsky kurz? Čo to je?

 

Už z názvu si domyslíme, že sa jedná o získanie preukazu, s ktorým môžete vyraziť na more ako hlava posádky lode. Celý kurz sa skladá z teoretickej časti, praktickej časti a ukončením kurzu štátnou skúškou. Samotný kurz trvá približne 4 až 5 dní a štátnu skúšku vykonávate zhruba do dvoch týždňov od kurzu. Počas teoretickej časti sa naučíte základy navigácie a plavebnej náuky, získate poznatky z námorného práva a predpisov. Taktiež pochopíte, ako sa vyhnúť zrážkam na mori podľa COLREG, čo všetko musí kapitán vedieť o meteorológii, zopakujete si základy anglického jazyka a osviežite si pamäť pre poskytnutie prvej pomoci na hodinách zdravovedy.

Praktická časť pozostáva z plavebnej praxe na mori na rekreačnom plavidle poháňanom motorom aj plachtami s cieľom naplávať aspoň 200 námorných míľ. Potvrdenie o naplávaných míľach Vám udelí kapitán, ktorý Vás má celý čas pod dozorom. Vo všeobecnosti Vás praktická časť prevedie základnými zručnosťami a vedomosťami ako ovládať a manévrovať s plavidlom.
Okrem kapitánskeho kurzu je potrebná ešte jedna vec, ktorou je získanie licencie rádiotelefonistu VHF. Tú získate na Slovenskom telekomunikačnom úrade v Bratislave ako súčasť skúšky vodcu námorného rekreačného plavidla.

 

Skupiny oprávnení

 

Sú tri základné stupne, ktoré je možné získať. No nezabúdajte, pre všetky skupiny platí, že okrem preukazu kapitána musíte byť tiež držiteľom licencie rádiotelefonistu VHF. Poďme si teda prejsť jednotlivé skupiny.

 

Skupina C je oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla s dĺžkou do 24 metrov a do 12 námorných míľ od pobrežia, čo predstavuje zhruba 22 kilometrov.

 

Skupina B je oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla na mori s dĺžkou do 24 metrov a do vzdialenosti 200 námorných míľ od pobrežia, teda 370 kilometrov.

 

Skupina A je oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla s dĺžkou do 24 metrov a bez obmedzenej vzdialenosti od pobrežia.

 

Aké sú naše skúsenosti z kapitánskeho kurzu?

 

My sme získali preukaz veliteľa námorného rekreačného plavidla v roku 2008 v Skipper Academy v Prešove. Boli sme prví v tomto školiacom stredisku, ktorí absolvovali tento kurz. A ako to teda prebiehalo?

Začneme praktickou časťou. Na týždeň sme sa vybrali na more, kde nás kapitán oboznámil do detailov s loďou, jej jednotlivými časťami a samotným funkčným celkom lode ako takým. Od lán, cez plachty, manévre, až po základné pravidlá, ktoré by ste ako kapitán mali ovládať. Naučili sme sa vyplávať a vplávať do maríny, priplávať k bójke a uviazať loď, prípadne správne zakotviť na vhodnom mieste. Ukázali nám meteorológiu v praxi a počas plavby sme zažili nefalšovaný pocit byť navigovaný iba prostredníctvom majákov a obyčajnej mapy. To je len časť informácií, ktoré aj vy môžete zažiť počas celého týždňa kapitánskeho kurzu. No a zvyšok? Na ten sa nechajte prekvapiť a zažite ho na vlastnú kožu.

Teoretická časť pozostávala z prezentácie získaných vedomostí z predmetov základy navigácie, plavebná náuka, námorné právo, COLREG, meteorológia, zdravoveda a anglický jazyk. Odporúčame Vám byť úspešný v každom jednom z nich. Zaručí Vám to úspešné zvládnutie štátnej skúšky, aby ste mohli vyraziť na vodu.

 

No čo? Stane sa z Vás budúci kapitán a vydáte sa s Vašou rodinou či priateľmi na nezabudnuteľnú dovolenku na mori? Z vlastných skúseností Vás môžeme uistiť, že nebudete mať čo ľutovať a dovolenku na preplnenej pláži hodíte raz a navždy za chrbát. Predsa, čo je viac ako dobrodružstvo na vode, vietor vo vlasoch a relax v kruhu rodiny či skvelej partie?

 

Marinatips Team

kapitánsky kurz