kapitánsky kurz

Dovolenka bez turistov, na vode a v kruhu rodiny či priateľov? Ak sú toto Vaše predstavy, má to zopár háčikov, na ktoré treba myslieť ešte pred vyplávaním. Ak zvažujete dovolenku na mori, no nemáte medzi sebou žiadneho kapitána a cudzieho nechcete, budete musieť absolvovať kapitánsky kurz. Aký typ preukazu si môžete zadovážiť, v čom sa od seba odlišujú a koľko taký kurz trvá, dozviete sa o chvíľu.

Chorvátsky alebo medzinárodný?

Na to, aby sa z Vás stal kapitán, budete potrebovať preukaz vodcu námorného plavidla. A tu vzniká dilema, pretože tadiaľto vedú dve cesty. Tá jednoduchšia je „Chorvátsky kapitánsky preukaz“, ku ktorému potrebujete zložiť ústnu skúšku na Chorvátskom kapitanáte. Týmto vec končí a považuje sa za vybavenú. Nevýhodou ale je, že tento preukaz neakceptujú všetky štáty, čo môže spôsobovať dodatočné problémy pri prenajatí lode.
Druhá, omnoho náročnejšia cesta je medzinárodný preukaz, ktorý je možné získať v školiacich strediskách absolvovaním kapitánskeho kurzu kdekoľvek v Európe, ale aj na Slovensku.

Kapitánsky kurz? Čo to je?

Už z názvu si domyslíme, že sa jedná o získanie preukazu, s ktorým môžete vyraziť na more ako hlava posádky lode. Celý kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti a končí štátnou skúškou. Samotný kurz trvá približne 4 až 5 dní a štátnu skúšku vykonávate zhruba do dvoch týždňov po skončení kurzu. Počas teoretickej časti sa naučíte základy navigácie a plavebnej náuky, získate poznatky z námorného práva a predpisov. Taktiež pochopíte, ako sa vyhnúť zrážkam na mori podľa COLREG, čo všetko musí kapitán vedieť o meteorológii, zopakujete si základy anglického jazyka a osviežite si pamäť pre poskytnutie prvej pomoci na hodinách zdravovedy.
Praktická časť pozostáva z plavebnej praxe priamo na mori. Vašim cieľom bude naplávať na rekreačnom plavidle poháňanom motorom aj plachtami aspoň 200 námorných míľ. Potvrdenie o naplávaných míľach Vám udelí kapitán, ktorý Vás ma celý čas pod dozorom. Vo všeobecnosti Vás praktická časť prevedie základnými zručnosťami a vedomosťami ako ovládať a manévrovať s plavidlom. Okrem kapitánskeho kurzu je potrebná aj licencia rádiotelefonistu VHF. Tú získate na Slovenskom telekomunikačnom úrade v Bratislave ako súčasť skúšky vodcu námorného rekreačného plavidla.

 

Skupiny oprávnení

Sú tri základné stupne, ktoré je možné získať. No nezabúdajte, pre všetky skupiny platí, že okrem preukazu kapitána musíte byť tiež držiteľom licencie rádiotelefonistu VHF. Poďme si ich teda prejsť.
Skupina C je oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla s dĺžkou do 24 metrov a do 12 námorných míľ od pobrežia, čo predstavuje zhruba 22 kilometrov.
Skupina B je oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla na mori s dĺžkou do 24 metrov a do vzdialenosti 200 námorných míľ od pobrežia, teda 370 kilometrov.
Skupina A je oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla s dĺžkou do 24 metrov a bez obmedzenej vzdialenosti od pobrežia.

Oprávnenie, ktoré môžete získať ako prvé je skupina C. Získanými skúsenosťami a plavebnou praxou po zložení ďalších skúšok môžete získať oprávnenie B a následne A. Ale k tomu vedie veľmi dlhá cesta. 

Ako sme my absolvovali kapitánsky kurz?

My sme získali preukaz veliteľa námorného rekreačného plavidla v roku 2008 v Skipper Academy v Prešove. Boli sme prví v tomto školiacom stredisku, ktorí tento kurz absolvovali. A ako to teda prebiehalo?
Začneme praktickou časťou. Na týždeň sme sa vybrali na more, kde nás kapitán oboznámil do detailov s loďou, jej jednotlivými časťami a samotným funkčným celkom lode ako takým. Od lán, cez plachty, manévre, až po základné pravidlá, ktoré by Ste ako kapitán mali ovládať. Naučili sme sa vyplávať a vplávať do maríny, priplávať k bójke a uviazať loď, prípadne správne zakotviť na vhodnom mieste. Ukázali nám meteorológiu v praxi a počas plavby sme zažili nefalšovaný pocit navigácie iba prostredníctvom majákov a obyčajnej mapy. To je len časť informácií, ktoré aj Vy môžete zažiť počas celého týždňa na mori. No a zvyšok? Tým sa nechajte prekvapiť a zažite ho na vlastnej koži.

 

Teoretická časť pozostávala z prezentácie získaných vedomostí z predmetov základy navigácie, plavebná náuka, námorné právo, COLREG, meteorológia, zdravoveda a anglický jazyk. Odporúčame Vám byť úspešný v každom jednom z nich. Zaručí Vám to úspešné zvládnutie štátnej skúšky, aby Vám už nič nebránilo vyraziť na more.

 

No čo? Stane sa z Vás budúci kapitán a vydáte sa s Vašou rodinou či priateľmi na nezabudnuteľnú dovolenku na mori? Z vlastných skúseností Vás môžeme uistiť, že nebudete mať čo ľutovať a dovolenku na preplnenej pláži hodíte raz a navždy za chrbát. Predsa, čo je viac ako dobrodružstvo na vode, vietor vo vlasoch a relax v kruhu rodiny či skvelej partie?

 

kapitánsky kurz